Hoe het begon

In 2015 ontmoetten twee initiatiefnemers elkaar in de cursus ‘bruggenbouwer’s. Deze cursus was bedoeld voor ervaringsdeskundigen en om hun expertise in te leren zetten om zodoende verbindend te zijn voor mensen met eenzelfde achtergrond. In die tijd was de keuze om je in te gaan zetten voor allochtone ouderen in isolement of armoede. Aangezien ze beiden het meeste affiniteit hadden met armoede was de keuze snel gemaakt. Het idee ontstond om mensen groepsgewijs, aan de hand van het thema ‘geld’, bewuster te maken van de keuzemogelijkheden. Want in de optiek van de initiatiefnemers was en is er een heleboel mogelijk met een klein budget.


Vanaf het begin hebben we gesteld dat de cursus open moet zijn voor iedereen, ongeacht het inkomen, sociale status of iets anders. Hokjesdenken is er nooit bij geweest.

Al tijdens de toen nog lopende cursus ‘bruggenbouwers’ kriebelde het aan alle kanten om een cursus te maken. Stilzitten was er niet bij dus klommen de twee in de pen en speurden van alles af om met gedegen werk te komen. Ondertussen bezochten ze instanties om te bezien waar deze cursus aanvullend zou kunnen zijn. Het bleek dat er op praktisch en lokaal gebied (los van budgetteren) weinig tot niets te vinden was wat groepsgewijs werd aangeboden. En aangezien daar onze kracht zit, werd het oorspronkelijke plan al snel een cursus.


De pilot: In september 2015 kon dan ook de eerste pilot van start gaan. Met knikkende knieën stonden twee versgebakken cursusleiders niet alleen de cursusgroep uit te dagen maar ook zichzelf. Beiden hadden al wel ervaring met groepen maar niet met een zelfgemaakte cursus.

Al snel bleek dat het spreken en handelen vanuit ervaring (begrip, geen oordelen, weten hoe het voelt) een meerwaarde had voor alle deelnemers. De pilot werd dan ook na (toen nog) 8 lessen, afgerond en werd ervaren als succesvol.

(filmpje na pilot)
Ontwikkeling

De succeservaring was een reden om door te gaan en in februari 2016 niet één maar twee cursussen aan te bieden aan Zwollenaren. Dit was mede mogelijk omdat de Stadkamer het project had benaderd en het aanbod deed om de cursus te faciliteren. Dat moest ook wel want alles wat werd opgebouwd moest kosteloos zijn voor de initiatiefnemers.

Ook deze cursussen werden goed bezocht en zeer positief beoordeeld. Zodoende werden langzaam maar zeker vrijwilligers aangetrokken. Het mooie daarvan was dat iedere vrijwilliger zijn of haar eigen talent kon inzetten en ontwikkelen en de cursus kon blijven ontwikkelen.

Naast de hoofdtaak, cursus geven en door ontwikkelen, werden de nevenactiviteiten ook steeds ruimer. Presentaties geven, bijeenkomsten bijwonen, professionals voorlichten, alles pakten we aan. Het burgerinitiatief kreeg steeds meer vorm. Voorzichtig werd het idee opgepakt om dit in de vorm van een stichting te gieten. Na bijna een jaar begeleiding en zelfonderzoek is dit gerealiseerd in 2018.

Dit zelfonderzoek resulteerde erin dat de cursus als middel een mooi instrument is om bij mensen een bewustzijnsproces op gang te brengen of verder te stimuleren. En dat gaat lang niet altijd over geld. Dat gaat over dromen, keuzes en doelen. En niet te vergeten de verbinding tussen cursisten die ontstaat en soms na de cursus blijft voortbestaan.


In 2021 is het bestuur volledig gemaakt. Wim (Penningmeester sinds 2020) en Dewy (secretaris sinds 2021) zijn nu vertegenwoordigd naast Joëlla (voorzitter).


Naast het (door)ontwikkelen van de cursus, het geven ervan en alles eromheen wat geregeld moet worden, heeft Meer doen met minder geld van alles gedaan om bekend te raken in het netwerk, maar ook allerlei activiteiten om hetgeen we uitdragen in de praktijk te brengen, juist met anderen.

Voorbeelden daarvan zijn:

Netwerk: deelname en geven van workshops stadsdialogen/Zwolle armoedevrij, deelname verschillende wijkgerichte bijeenkomsten gericht op armoede, presentatie schulddienstverlening, presentatie Gift City, aanwezig op verschillende markten (PR), gastlessen Deltion/Windesheim, voorlichtingsdagen Stadkamer, bijeenkomsten met lokale, regionale en landelijke politici, verschillende contacten met andere initiatieven en meer.

Anderen: tweemaal per jaar organiseert de stichting een kledingruilbijeenkomst, vrijwilligersbijeenkomsten, workshops voor en doorvrijwilligers en oud cursisten, kerstweggeeftafel en meer.