​De Cursus Meer Doen Met Minder Geld:

DE LESSEN

Zoals eerder beschreven bestaat de hele cursus uit 9 lessen. Het doel van al deze lessen is, dat er op het eind een totaaloverzicht ligt, gebaseerd op jouw persoonlijke situatie van manieren en wegen waarlangs je op elk levensgebied meer kunt doen met minder geld. Naast dat overzicht ben je na 9 lessen ook meer gewend geraakt aan het spreken over geld en het zoeken naar en vinden van mogelijkheden.

Les 1: Kennismaking

In les 1 maken we kennis met elkaar. Dat doen we uitgebreid omdat we ook spreken over geld en eventuele zorgen over geld. Dat is erg persoonlijk. We willen daarom iedereen de gelegenheid geven om te zeggen wat hij/zij kwijt wil.
Tevens staan we stil bij omdenken. De uitdrukking “van de nood een deugd maken” is daar een voorbeeld van. En daar borduren we op voort.

Les 2: De balans opmaken

In deze bijeenkomst staan jouw situatie en jouw wensen centraal. Op een creatieve manier krijg je  in beeld hoe in jouw financiële leven de volgorde van belangrijkheid is. De les wordt afgesloten
met een pittige huiswerkopdracht. Deze 2 opdrachten samen maken het mogelijk om in de toekomst tot andere inzichten en keuzes te komen.

Les 3: Vaste uitgaven

Om te weten hoe je bestedingsruimte eruit ziet moeten we eerst in beeld krijgen waar ruimte is en waar misschien ruimte te creëren is. Aan de hand van een uitleg, een presentatie en een opdracht krijg je dit inzicht.

Les 4: Eten en drinken

Hoezeer er ook algemeen gedacht wordt dat eten en drinken (bijna) altijd wel gebeurt, is het niet vanzelfsprekend dat er ook altijd, voldoende en kwalitatief goed, wordt gegeten. In deze les gaan we in op de verschillende mogelijkheden om goedkoop aan kwalitatief goede voeding te komen. Maar ook de achtergronden en het gedachtengoed van de verkopers worden toegelicht. Een spel maakt inzichtelijk hoe vernuftig je kunt zijn met boodschappen doen.

Les 5: Feest/vakantie en vrije tijd

Een belangrijke reden van het ontstaan van sociale armoede is het ontbreken van een sociaal netwerk. Hoe leuk is het om met lege handen op een verjaardag aan te komen? Dat voelt voor velen raar, zo niet ongepast. Voor het gros van de mensen betekent dat geregeld dat zij liever niet naar een feestje gaan, dan met lege handen. Vanuit deze gedachte kan maar al te makkelijk een geïsoleerd bestaan beginnen. We besteden in deze les aandacht aan de meest uiteenlopende manieren om te feesten, de vrije tijd door te brengen en op vakantie te gaan. Een les vol verrassingen.

Les 6: Zorgen voor jezelf

Zorgen voor jezelf is het ondergeschoven kindje van velen die te maken hebben met een krappe beurs. Juist het zorgen voor jezelf is belangrijk omdat je met jezelf altijd verder zult moeten. Hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer capaciteit je zult ervaren om moeilijke situaties te hanteren. De thema’s bewegen en uiterlijke verzorging komen aan bod. Verschillende beroepskrachten en vrijwilligers zullen hun aanbod in deze les laten zien.

Les 7: Huis, tuin en electra

Het huis en de omgeving leuk, gezellig en vooral lekker leefbaar houden kan een behoorlijk budget opslokken. Wij laten je in deze les zien dat juist dit stukken goedkoper kan en kwalitatief net zo goed is als de klassieke methodes. Aan de hand van een aantal voorbeelden,  veel praktische wegwijzers en een presentatie geven we mogelijkheden aan om voor dit onderdeel ruimte te maken.

Les 8: Vervoer

Iedereen maakt gebruik van vervoermiddelen. Van fiets tot openbaar vervoer tot vliegen komen aan bod. Dat het iets kost moge duidelijk zijn, dan wel graag zo weinig mogelijk. Het is een uitdaging om hier creatief mee om  te gaan. Aan de hand van een praktische opdracht word je uitgedaagd om dit te onderzoeken.

Les 9: Durf te vragen

We maken in deze les kennis met hoe je anderen iets kunt vragen. Aan de hand van een uitdagende opdracht onderzoeken we de verschillende mogelijkheden. Ook kun je ontdekken hoe je meer ruimte in het budget kunt maken. De uitkomsten kunnen verrassend zijn…..
Aansluitend vieren we tegelijkertijd met degenen die de hele cursus volgden het afsluiten van een cursusserie. Want, en dat mag wel gezegd worden, als je deze lessen allemaal hebt doorlopen is er veel gebeurd. En dat harde werken wordt terdege beloond..