De cursus “Meer doen met minder geld” is een cursus die bestaat uit negen lessen. Het doel van al deze lessen is, dat er op het eind een totaaloverzicht ligt, gebaseerd op jouw persoonlijke situatie van manieren en wegen waarlangs je op elk levensgebied meer kunt doen met minder geld. Naast dat overzicht ben je na 9 lessen ook meer gewend geraakt aan het spreken over geld en het zoeken
naar en vinden van mogelijkheden.


In deze lessen verkennen we ieders uitgangspunt. Van daaruit behandelen we zeven verschillende thema’s die in ieders leven voorkomen. Het accent in de cursus ligt op leren door ervaren, bewustwording en leren van elkaar. Dit allemaal met een praktische insteek. We beschikken over veel lokale kennis.
Deze kennis wordt door cursisten met hun ervaringen aangevuld. Omdat wij werken met verschillende soorten opdrachten is de cursus levendig, gericht op interactie en voor iedereen haalbaar. Hoewel we bijna alle onderwerpen behandelen, komt het feitelijke budgetteren zijdelings aan bod.
Hiervoor heeft Zwolle namelijk een ander aanbod met andere specialisten.


De cursus is bedoeld voor iedereen die gemotiveerd is om anders/bewuster te kijken naar bestedingsruimte. Waar die motivatie uit bestaat kan erg uiteen lopen. Zo heeft de ene cursist een ideaalbeeld voor ogen over hoe het anders zou kunnen. De andere cursist kan te maken hebben met de noodzaak om het roer om te gooien. Voor ons maakt het geen verschil met welke motivatie iemand zich aanmeldt. De reden dat wij deze cursus hebben ontwikkeld is omdat wij vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om te leren/weten hoe je met minder gelukkig kunt zijn.


Tweemaal per jaar starten wij een nieuwe cursus op. In februari en in september. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 12 personen. We wisselen geregeld van locatie zodat we altijd een keer in de buurt zijn met een groep. Aanmelden voor de cursus gaat via het contactformulier hieronder. Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen zodat we kunnen bellen voor een kennismakingsgesprek.