Sinds maart 2020 is ook de stichting ernstig beperkt geraakt in de voortgang van de bestaande activiteiten. De cursus, kledingruil en workshops in besloten kring hebben we moeten stilleggen. Ook de ontwikkeling naar grotere open kring hebben we moeten stilleggen.

Ook privé veranderde er veel. Thuiszittende scholieren met huiswerkbegeleiding, hulp- en dienstverlening in de wachtstand. Kortom, er was wat de stichting betreft even radiostilte naar buiten toe.

We hebben echter niet stilgezeten. Ons werd duidelijk dat de groep mensen die keihard geraakt wordt door deze crisis hard groeiende is. De paniek om ons heen omtrent het verliezen van inkomsten werd voelbaar. Verandering is nodig, maar hoe doe je dat?

Daarnaast gebeurt er ook iets heel moois. Een toenemend aantal mensen beseft dat de rust ook goed kan zijn, dat de lucht schoner is, dat deze adempauze voor moeder natuur misschien wel eens keihard nodig kan zijn. Wij onderschrijven dit groeiend groen besef.

Dat betekent het volgende voor onze plannen:

· Wij blijven de cursus Meer doen met minder geld geven.

· Wij gaan eraan werken dat het aantal cursusleiders wordt uitgebreid.

· Wij pakken, daar waar mogelijk, (de ontwikkeling van) workshops op.

· Wij blijven contact houden met onze achterban en signalen oppikken om ons werk te verbeteren.

· We ontwikkelen momenteel een nieuw project: Meer doen gaat groen. Wordt vervolgd……..

Voel jij je aangesproken? Wij kunnen bij al deze activiteiten iedere steun goed gebruiken want er is een hoop werk te doen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *