Al 10 jaar organiseert de gemeente de stadsdialogen Zwolle Armoedevrij. Het is uitgegroeid tot een platform waar beleidsmakers, instanties en initiatieven samenkomen om samen te kijken hoe armoede in Zwolle het beste bestreden kan worden.

Op 6 november was het de dialoog waarin de afgelopen 10 jaar werden bekeken en een blik in de toekomst werd geworpen. Helaas moest iedere spreker constateren dat we wellicht een stip aan de horizon kunnen plaatsten maar de illusie dat armoede over een X aantal jaren verdwenen zou zijn is teveel.

Natuurlijk was stichting Meer doen met minder geld weer vertegenwoordigd. We hebben, naast een aantal bevestigende opmerkingen, ook een tegengeluid kunnen laten horen. Namelijk, ja armoede kan een pijnlijk gegeven zijn, maar dat betekent niet dat we daarmee ongelukkig hoeven zijn. Er zijn, ondanks tegenslag, toch mogelijkheden.

Ook hebben we, aan de hand van een alledaags voorbeeld weer eens duidelijk kunnen maken hoe de lasten keer op keer verhogen. De alledaagse boodschappen. Hoe verrassend is het dat binnen 1 jaar tijd een pak hagelslag met €0.30 verhoogd wordt. Het verraste zelfs de beleidsmakers.

Deze dialogen worden elk half jaar gepland. Gemeente, instanties en een X aantal initiatieven zijn doorgaans goed vertegenwoordigd. Tijdens deze dialoog concludeerden we dat er we iets ontbreekt, de sleutelfiguren: burgerinitiatieven en natuurlijk de mensen om wie het gaat…..de burgers zelf. Willen we dat bestrijding van armoede werkelijk vanuit de kern wordt bekeken en besproken dan zou het geweldig zijn wanneer bij de volgende dialoog de burgers ruim vertegenwoordigd aanwezig zijn……..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *